ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Настоящата декларация за поверителност регламентира използването на това мобилно приложение („Приложението“) за мобилни устройства, създадено от Cloudbiz – Sales Manager Ltd.

Каква информация получава Приложението и как се използва тя?

Информация, предоставяна от потребителя

Приложението получава информацията, която Вие предоставяте, когато изтеглите и регистрирате Приложението. Регистрацията при нас не е задължителна.  Имайте предвид, обаче, че е възможно да не бъдете  в състояние да използвате някои от функциите, предлагани от Приложението, докато не се регистрирате при нас.

Когато се регистрирате при нас и използвате Приложението, Вие обикновено предоставяте (а) Вашето име, адрес на електронна поща, възраст, потребителско име, парола и друга регистрационна информация; и; (б) информация, която въвеждате в нашата система, когато използвате Приложението, например данни за връзка, Ваша снимка в потребителския профил чрез използване на камерата на Вашето мобилно устройство, и т.н.

Ние може също така да използваме информацията, която сте ни предоставили, с цел да се свържем с Вас в конкретни случаи, за да Ви предоставим важна информация, необходими уведомления и маркетингови промоции.

Автоматично събрана информация

Освен това, Приложението може автоматично да събира определена информация, включително, но не само,  за вида на мобилното устройство, което използвате, уникалния идентификатор на Вашето мобилно устройство, IP адреса на Вашето мобилно устройство, Вашата мобилна операционна система, настоящото Ви местоположение, вида мобилни интернет браузъри, които използвате, както и информация за начина, по който използвате Приложението. Ние НЯМА да споделяме данни за настоящото Ви местоположение с други потребители или партньори.

Дали трети лица виждат и/или имат достъп до информация, получена чрез Приложението?

Само обобщени анонимни данни се предават периодично на външни услуги, за да ни помогнат да подобрим Приложението и нашата услуга. Ще споделяме Вашата информация с трети лица само по начините, описани в настоящата декларация за поверителност.

Ние може да разкрием Предоставена от потребителя и Автоматично събрана информация:

  • когато това се изисква от закона, например във връзка с изпращане на призовка или друга съдебна процедура;
  • когато смятаме добросъвестно, че разкриването е необходимо, за да се защитят нашите права, да се защити Вашата безопасност или безопасността на другите, да се разследва измама или да се отговори на искане на държавен орган;
  • като нашите доверени доставчици на услуги, работещи от наше име, не използват самостоятелно информацията, която им  разкриваме, и са изразили съгласие да се придържат към правилата, изложени в настоящата декларация за поверителност.

Какви са правата ми да се откажа?

Можете лесно да спрете събирането на информация от Приложението като деинсталирате Приложението. Можете да използвате стандартните процедури за деинсталиране, които може да са на разположение като част от вашето мобилно устройство, или да сторите това чрез мястото за продажба или мрежата на мобилното приложение. Можете също да поискате да се откажете от тази опция по електронна поща, на operations@qivos.com.

Политика на запазване на данни, Управление на Вашата информация

Ние ще запазим Предоставените от потребителя данни дотогава, докогато използвате Приложението и в разумен срок след това. Ще запазим Автоматично събраната информация в срок от 24 месеца, след което може да я съхраним в обобщен вид. Ако искате да изтрием Предоставените от потребителя данни, които сте ни предоставили чрез Приложението, моля свържете се с нас на operations@qivos.com и ние ще реагираме в разумен срок. Моля, имайте предвид, че е възможно някои или всички от Предоставените от потребителя данни да са необходими, за да може Приложението да функционира правилно.

Деца

Ние не използваме Приложението с цел преднамерено да изискваме данни или да продаваме на деца на възраст под 13 г. Ако родител или настойник установи, че детето му ни е предоставило информация без негово съгласие, той/тя трябва да се свърже с нас на operations@qivos.com. Ние ще изтрием такава информация от нашите файлове в разумен срок.

Сигурност

Ние сме загрижени за запазването на конфиденциалността на Вашата информация. Ние предоставяме физически, електронни и процедурни гаранции за защита на информацията, която обработваме и поддържаме. Например, ние свеждаме достъпа до тази информация до упълномощени служители и контрагенти, които трябва да знаят такава информация, за да привеждат в действие, развиват или подобряват нашето Приложение. Моля, имайте предвид, че въпреки че се стремим да обезпечим основателна сигурност за информацията, която обработваме и поддържаме, никоя система за сигурност не може да предотврати всички потенциални нарушения на сигурността.

Промени

Настоящата Декларация за поверителност може  в конкретни случаи да бъде актуализирана по някаква причина. Ние ще Ви уведомяваме за всички промени в нашата Декларация за поверителност, като публикуваме тук новата Декларация за поверителност. Съветваме ви редовно да преглеждате настоящата Декларация за поверителност за промени, тъй като продължителната употреба се счита за одобрение на всички промени. Можете да проверите историята на декларацията, като кликнете тук.

Вашето съгласие

Използвайки Приложението, Вие давате съгласие ние да обработваме Вашата информация, както се предвижда в Декларацията за поверителност в настоящия й вид и при изменения,  направени от нас. „Обработка“ означава използването на бисквитки на компютър/ръчно държано устройство или чрез използване или докосване на информация по какъвто и да е начин, включително, но не само, събиране, съхраняване, изтриване, използване, съчетаване и разкриване на информация.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси, свързани с неприкосновеността на личния живот, докато използвате Приложението, или имате въпроси относно нашите практики, моля, свържете се с нас на електронен адрес operations@qivos.com.